Podstawowe kursy nurkowania

Try diving

Kurs nurkowy Try Diving jest wprowadzeniem dla osób, które nigdy wcześniej nie nurkowały i nie chcą jeszcze brać udziału w kursie OWD. Try Diving odbywa się na basenie lub na wodach otwartych np. w Krakowie na Zakrzówku. Kurs składa się z części teoretycznej, na której uczestnicy poznają zasady bezpieczeństwa i działania sprzętu oraz części praktycznej, podczas której uczą się podstawowych umiejętności nurkowych.

Kurs Open Water Diver – OWD

Kurs nurkowy Open Water Diver to pierwszy krok w podwodnej edukacji. Kurs składa się z wykładów, zajęć basenowych i nurkowań na wodach otwartych. Kursanci otrzymują materiały szkoleniowe oraz kompletny sprzęt do nurkowania. Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikat nurka Open Water Diver lub Junior Open Water Diver.