Kurs pierwszej pomocy EFR

kurs pierwszej pomocy efr

Pierwsza pomoc przedmedyczna (CPR) i drugorzędna pomoc przedmedyczna (First Aid)

Kurs pierwszej pomocy EFR – Emergency First Response Primary Care (CPR) uczy uczestników, jak reagować na sytuacje zagrożenia życia. Kurs koncentruje się na podstawowej opiece zdrowotnej poprzez połączenie rozwoju wiedzy, rozwoju umiejętności i praktyki scenariuszowej, aby upewnić się, że uczestnicy mają zaufanie do swoich zdolności do udzielenia pomocy w sytuacjach awaryjnych.

Umiejętności podstawowej opieki zdrowotnej (CPR) nauczane na kurs pierwszej pomocy EFR:

Ocena sytuacji, wykorzystanie barier, ocena wstępna, resuscytacja krążeniowo-oddechowa (CPR), tamowanie poważnych krwawień, postępowanie w przypadku wstrząsu, postępowanie w przypadku urazu kręgosłupa, postępowanie w przypadku zadławień u osób przytomnych i nieprzytomnych.

Secondary Care (pierwsza pomoc) obejmuje urazy lub choroby, które nie stanowią bezpośredniego zagrożenia życia. Uczestnicy koncentrują się na ocenie drugorzędnej i pierwszej pomocy poprzez rozwój wiedzy, rozwój umiejętności i realistyczną praktykę scenariuszową.

Umiejętności nauczane w tym kursie:

  • Ocena urazu
  • Ocena choroby
  • Bandażowanie
  • Szynowanie dla dyslokacji i złamań

Dołącz do nas na MySSI już teraz !!!!

Utwórz swój profil użytkownika i uzyskaj bezpłatny dostęp do programów takich jak: Snorkeling, Try Freediving, Try Mermaid, Try Scuba oraz Blue Oceans….

To Twoja szansa na poznanie różnych części podwodnego świata.