Techniczne kursy nurkowania

DESAT Tec Deep Diver  Tec 40

PADI Tec 40 to przejście z nurkowania rekreacyjnego do nurkowania technicznego. Jest to pierwszy etap pełnego kursu PADI Tec Diver i wypełnia lukę pomiędzy nurkowaniami bez dekompresyjnymi, a technicznymi nurkowaniami dekompresyjnymi.
Kurs Tec 40 pozwala zdobyć doświadczenie, wiedzę i umiejętności potrzebne do kontynuowania szkolenia na nurka technicznego. Kurs upoważnia do ograniczonych nurkowań dekompresyjnych do 40 metrów oraz uczestniczenia w kursie Tec 45. Kurs składa się z części teoretycznej poruszającej zagadnienia takie jak:
– sprzęt do nurkowania technicznego i jego konfiguracja,
– zasady bezpieczeństwa ,
– planowanie nurkowania dekompresyjnego,
– system partnerski.
Część praktyczna kursu składa się z 4 nurkowań.

Wymagania:
– ukończone 18 lat posiadanie certyfikatu PADI Advanced Open Water Diver
– posiadanie certyfikatu PADI Enriched Air Diver
– zalogowanych przynajmniej 10 nurkowań ze wzbogaconym powietrzem (nitrox) na głębokość większą niż 18 m
– posiadanie certyfikatu PADI Deep Diver
– zalogowanych przynajmniej 10 nurkowań na głębokość 30 m
– zalogowanych przynajmniej 30 nurkowań
– zaświadczenie od lekarza o braku przeciw wskazań do nurkowania technicznego

DESAT Tec Deep Diver Tec 45

PADI Tec 45 to druga część programu PADI Tec Deep Diver. Kurs zwiększa limit głębokości do 45 metrów, uczy planowania i wykonywania powtórzeniowych nurkowań dekompresyjnych używając butli stage. Nurkowania odbywają się w pełnej konfiguracji technicznej.
Szkolenie składa się z trzech sekcji teoretycznych, trzech sesji praktycznych oraz czterech nurkowań na wodach otwartych.
Kurs kładzie nacisk na rozwój wiedzy poznanej podczas szkolenia Tec 40.

Wymagania:
– ukończone 18 lat
– posiadanie certyfikatu PADI Tec 40
– posiadanie certyfikatu PADI Rescue Diver
– zalogowanych przynajmniej 50 nurkowań
– zalogowanych przynajmniej 10 nurkowań głębszych niż 30 m
– zalogowanych przynajmniej 12 nurkowań ze wzbogaconym powietrzem (nitrox) na głębokość
  większą niż 18 m
– zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do nurkowania technicznego

Certyfikat Tec 45 uprawnia do:
– nurkowania do głębokość 40m z dekompresją nie dłuższą niż 10 minut
– stosowanie butli stage z zawartością do 50 % tlenu (EANx50) dla zwiększenia konserwatyzmu podczas dekompresji

DESAT Tec Deep Diver Tec 50

PADI Tec 50 jest ostatnim etapem szkolenia z zakresu PADI Tec Deep Diver. Ideą tego kursu jest zbudowanie podstaw dla długich nurkowań z akcelerowaną dekompresją, a następnie długich nurkowań trimixowych. Kurs uczy jak wykorzystywać nitrox oraz tlen do przyspieszonej dekompresji bez ograniczeń czasowych, wykonywać i planować nurkowania dekompresyjne do maksymalnej głębokości 50m oraz używać tabel i programów do planowania nurkowania.

Wymagania:
– ukończone 18 lat
– posiadanie certyfikatu PADI Advanced Open Water Diver (lub równoważny certyfikat
  innej organizacji)
– posiadanie certyfikatu PADI Rescue Diver (lub równoważny certyfikat innej organizacji)
– posiadanie certyfikatu PADI Enriched Air Diver (lub równoważny certyfikat innej organizacji)
– posiadanie certyfikatu PADI Deep Diver (lub równoważny certyfikat innej organizacji)
– posiadać stopień PADI Tec 45 (lub równoważny certyfikat innej organizacji)
– zalogowane minimum 100 nurkowań, z których:
      – 20 musi być z wykorzystaniem wzbogaconego powietrza
      – 25 musi być głębszych niż 18m
      – 20 musi być głębszych niż 30m
– mieć zaświadczenie od lekarza, o braku przeciwwskazań do nurkowania technicznego

Certyfikat Tec50 uprawnia do planowania i przeprowadzania nurkowań dekompresyjnych na głębokość do 50m.