Specjalizacje nurkowe

Specjalizacje nurkowe to kolejny krok w zwiększaniu swoich umiejętności nurkowych. Szkolimy w systemach SSI oraz PADI.

Nurkowanie na wzbogaconym powietrzu – Nitrox

Celem kursu jest zapoznanie nurka z teorią, procedurami, zasadami bezpieczeństwa, ryzykiem i korzyściami związanymi z bezdekompresyjnymi nurkowaniami na wzbogaconym powietrzu zawierającym od 22% do 40% tlenu. Nurek zdobywa niezbędną wiedzę i umiejętności praktyczne umożliwiające mu bezpieczne nurkowanie z użyciem mieszanin nitroksowych.

Kurs Nitroksowy obejmuje:

Zajęcia teoretyczne, w czasie których uczestnicy uczą się zasady planowania nurkowania bezdekompresyjnego z wykorzystaniem wzbogaconego powietrza. Zapoznają się ze sprzętem, jakiego wymaga nurkowanie na wzbogaconym powietrzu i zasady jego konserwacji. Poznają teorię dotyczącą wykorzystania tlenu w nurkowaniu i unikania zagrożeń z tym związanych oraz metod przygotowania nitroksu.

Zajęcia praktyczne polegające na poznaniu zasady działania przyrządów do pomiaru zawartości tlenu w mieszance, rzeczywistym sprawdzeniu zawartości tleu w mieszance oraz na zaplanowaniu nurkowań z wykorzystaniem nitroksu.

Uprawnienia:
– planowanie i wykonywanie nurkowań na wzbogaconym powietrzu o zawartości tlenu od 22% do 40%
– nabywanie lub wypożyczanie butli, automatów i innego sprzętu do wzbogaconego powietrza o zawartości tlenu do 40%
– mozliwość rozpoczęcia szkolenie DSAT Tec Deep Diver

Wymagania:
– Ukończone 15 lat
– Posiadanie certyfikatu OWD
– Zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do nurkowania

specjalizacje nurkowe kurs nitrox
nurkowanie głębokie

Nurkowanie głębokie

Uczestnictwo w kursie pozwala pogłębić wiedzę teoretyczną, zdobyć nowe umiejętności nurkowe i zwiększyć zasięg eksploracji głębin.

Kurs nurkowania głębokiego obejmuje:
Zajęcia teoretyczne, które rozwijają zagadnienia takie jak:
– dlaczego i jak nurkować głęboko
– limity głębokości
– sprzęt do nurkowania głębokiego
– techniki stosowane w nurkowaniu głębokim

Zajęcia praktyczne polegające na zaplanowaniu i wykonaniu 4 nurkowań na głębokościach od 18m do 40 m.
Uzyskanie certyfikatu Deep Diver pozwala na nurkowanie bezprzystankowe na głębokościach do 40 m.

Wymagania:
– ukończone 15 lat
– posiadanie certyfikatu AOWD lub stopnia równorzędnego
– Zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do nurkowania

Nurkowanie w suchym skafandrze

Kurs umożliwia zdobycie wiedzy na temat typów suchych skafandrów, zasad ich użytkowania i konserwacji a także umiejętności nurkowania w nich.

Kurs zawiera:
Zajęcia teoretyczne obejmujące:
– podstawowe wiadomości dotyczące ciepła i jego utraty w wodzie
– porównanie właściwości mokrego i suchego skafandra
– budowę suchego skafandra – dodatkowe wyposażenie, systemy balastu
– regulację pływalności – konserwację, utrzymanie, przechowywanie oraz pakowanie suchego skafandra
– drobne naprawy skafandra
– sytuacje awaryjne w czasie nurkowania w suchym skafandrze
– wskazówki dotyczące nurkowania w suchym skafandrze

Zajęcia praktyczne, na które składają się jedno nurkowanie basenowe oraz dwa nurkowania na wodach otwartych. Kursant uczy się technik nurkowania w suchym skafandrze i radzenia sobie z sytuacjami awaryjnymi.

Uprawnienia:
Uzyskanie certyfikatu umożliwia planowanie, organizowanie i nurkowanie w suchych skafandrach.

Wymagania:
– ukończone 10 lat
– certyfikat OWD
– zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do nurkowania

Zajęcia prowadzimy w najwyższej jakości skafandrach firmy Santi.

kurs suchego skafandra nurkowanie w suchym skafandrze

Nurkowanie wrakowe

Kurs ten przybliża problematykę związaną z nurkowaniem na wrakach, daje teoretyczną i praktyczną wiedzę, jak rozpoznawać i unikać potencjalnych niebezpieczeństw oraz jak planować i bezpiecznie przeprowadzać nurkowanie wrakowe. Zajęcia teoretyczne rozwijają następujące zagadnienia:
– nurkowanie na wrakach a przepisy prawa
– ryzyko związane z nurkowaniem wrakowym
– wymagane techniki nurkowania
– poszukiwanie i badanie podwodnych wraków
– wykonywanie map wraków
– penetracja wraku
Na zajęcia praktyczne składają się 4 nurkowania na wraku.
Uzyskanie certyfikatu Nurek Wrakowy uprawnia do:
– planowania, organizowania, wykonania i logowania nurkowań rekreacyjnych do wraków
– wykonywania ograniczonej penetracji w dostępnych wrakach, pozostając w sferze światła dziennego do głębokości 40 m (mierzonych zarówno w poziomie jak i w pionie) jeśli jednocześnie posiada się uprawnienia do nurkowań głębokich

Wymagania:
– ukończone 15 lat
– posiadanie certyfikatu AOWD lub stopnia równoważnego
– Zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do nurkowania.

Nurkowanie nocne

Nurkowanie nocą, kiedy panują zupełnie odmienne warunki niż w dzień, stawia przed nurkiem dużo większe wymagania względem jego umiejętności i wiedzy. Kurs ten ma na celu przygotować nurka do bezpiecznego nurkowania w warunkach nocnych, rozwinąć jego umiejętności i poszerzyć wiedzę.
Kurs obejmuje:
Zajęcia teoretyczne, które zapoznają kursanta z:
– technikami nurkowania w nocy
– sprzętem wykorzystywanym w nurkowaniu nocnym
– przedstawicielami nocnych form życia podwodnego
– zasadami planowania nurkowania nocnego
– prawidłowymi zachowaniami podczas nurkowania w nocy

Zajęcia praktyczne polegają na wykonaniu 3 nurkowań szkoleniowych na wodach otwartych, w czasie których są ćwiczone i utrwalane procedury związane z nurkowaniem nocnym.

Uprawnienia:
Certyfikat Night Diver umożliwia planowanie, organizowanie, przeprowadzanie i logowanie nurkowań nocnych.

Wymagania:
– ukończone 12 lat
– posiadanie certyfikatu OWD
– zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do nurkowania

Podwodna nawigacja

Kurs poszerza wiedzę na temat nawigacji pod wodą i daje umiejętności pozwalające na przeprowadzenie bezpiecznego nurkowania nawigacyjnego. Zajęcia teoretyczne obejmują następujące zagadnienia:
– znaczenie nurkowania nawigacyjnego
– określanie odległości pod wodą
– nawigacja naturalna pod wodą
– korzystanie z wzorów nurkowych
– nawigacja z kompasem
– odnajdywanie miejsc nurkowych

Zajęcia praktyczne polegają na wykonaniu 3 nurkowań na wodach otwartych na głębokości 6-12 m. w czasie których ćwiczy się umiejętności nawigacyjne z wykorzystaniem kompasu i nawigacji naturalnej.

Nurkowanie podlodowe

Nurkowanie podlodowe jest jednym z najbardziej atrakcyjnych rodzajów nurkowania w polskich wodach, ale równocześnie najbardziej wymagającym i trudnym. Do bezpiecznego nurkowania pod lodem konieczne jest jego dokładne zaplanowanie, przygotowanie sprzętu, wybór odpowiedniego miejsca i wykonanie przerębla. Celem kursu jest pokazanie nurkowi uroków podlodowego świata i odpowiednie przygotowanie go, by mógł tam bezpiecznie nurkować.

Zajęcia teoretyczne poświęcone są między innym następującym zagadnieniom:
– wymagania sprzętowe
– wyposażenie
– przygotowanie do nurkowania
– przeprowadzenie nurkowania
– sytuacje awaryjne pod lodem
– hipotermia

Zajęcia praktyczne polegają na wykonaniu trzech nurkowań pod lodem. Pierwsze nurkowanie jest podlodową wycieczką prowadzoną przez instruktora lub jego asystenta. Kolejne dwa nurkowania nurkowie planują sami i wykonują je w parach, zmieniając się rolami: nurek, który prowadził pierwsze nurkowanie oddaje tę rolę partnerowi.

Ukończenie kursu i uzyskanie certyfikatu umożliwia:
– planowanie, organizowanie i przeprowadzanie nurkowań rekreacyjnych pod lodem w warunkach lepszych lub takich samych, jakie panowały na kursie
– nurkowanie pod lodem w strefie naturalnego światła, i penetrację obszaru do 40 metrów od powierzchni (odległość mierzona w pionie i poziomie) jeśli jednocześnie posiada się uprawnienia do nurkowań głębokich.

Wymagania:
– ukończone 18 lat
– certyfikat AOWD lub równorzędny
– wyposażenie nurkowe odpowiednie do warunków w miejscu nurkowania
– zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do nurkowania

Poszukiwanie i wydobywanie

Kurs ten pozwala na zdobycie bardzo praktycznych umiejętności poszukiwania pod wodą przedmiotów oraz sprawnego i bezpiecznego ich wydobywania na powierzchnię. Opanowanie tej sztuki pozwoli na odnalezienie i odzyskanie rzeczy zgubionych w czasie nurkowania lub takich, które przez przypadek znalazły się za burtą .

Kurs obejmuje:
– planowanie, organizowanie, procedury, techniki, problemy i zagrożenia związane z podwodnymi
  poszukiwaniami i wydobywaniem obiektów
– nurkowanie w warunkach słabej widoczności i techniki nawigacji pod wodą
– właściwe techniki i zasady bezpieczeństwa przy lokalizacji obiektu, w tym użycie lin i kołowrotków
  oraz różnych sposobów poszukiwania
– właściwe techniki i zasady bezpieczeństwa przy wydobywaniu obiektów z użyciem różnych przyrządów

Wymagania:
– ukończone 12 lat
– posiadanie certyfikatu OWD
– zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do nurkowania

Doskonała pływalność

Celem kursu jest doskonalenie umiejętności utrzymywania zerowej pływalności w czasie nurkowania, co pozwala na wydłużenie czasu pobytu pod wodą dzięki mniejszemu zużyciu powietrza i mniejszemu zmęczeniu nurka, a także czerpanie większej przyjemności z nurkowania.
Kurs obejmuje:
Zajęcia teoretyczne i praktyczne, przybliżające kursantowi zagadnienia związane z doskonałą pływalnością, takie jak regulacja pływalności pod wodą, dobór balastu, rodzaje balastu.

Wymagania:
– ukończone 10 lat Certyfikat OWD
– zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do nurkowania

Dołącz do nas na MySSI już teraz !!!!

Utwórz swój profil użytkownika i uzyskaj bezpłatny dostęp do programów takich jak: Snorkeling, Try Freediving, Try Mermaid, Try Scuba oraz Blue Oceans….

To Twoja szansa na poznanie różnych części podwodnego świata.