Techniczne kursy nurkowania SSI Extended Range

Techniczne kursy nurkowania dostępne w Dive Factory

Techniczne kursy nurkowania SSI Extended Range są zaprojektowane dla zaawansowanych nurków, którzy chcą przekroczyć granice standardowego nurkowania rekreacyjnego i wejść w świat nurkowania technicznego. Programy te obejmują zaawansowane techniki nurkowania, takie jak używanie mieszanek gazowych, w tym nitroksu i trimiksu, oraz planowanie i wykonywanie nurkowań na większych głębokościach. Kursy Extended Range uczą także zarządzania gazami, procedur dekompresyjnych i rozwiązywania sytuacji awaryjnych w trudnych warunkach podwodnych.

W ramach tych kursów, nurkowie zdobywają umiejętności potrzebne do bezpiecznego nurkowania na głębokościach sięgających nawet 60 metrów, z wykorzystaniem zaawansowanego sprzętu nurkowego, takiego jak rebreathery czy konfiguracje side mount. Program obejmuje zarówno intensywne zajęcia teoretyczne, jak i liczne nurkowania treningowe, które umożliwiają praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy. Kursy SSI Extended Range są idealne dla nurków, którzy dążą do dalszego rozwoju swoich umiejętności, eksploracji głębszych i bardziej wymagających środowisk podwodnych, a także dla tych, którzy planują kariery jako instruktorzy nurkowania technicznego.

Kurs SSI Extended Range Foundations

Program SSI Extended Range Foundations daje Ci możliwość doskonalenia zaawansowanych umiejętności nurkowych w środowisku warsztatowym. Dowiedz się więcej o używaniu sprzętu do nurkowania technicznego z dowolnym pełnym zestawem nurkowym, do którego jesteś certyfikowany i wykorzystaj swój podstawowy zestaw umiejętności, aby opanować pływalność, trym, techniki płetw, pozycjonowanie i komunikację.

Extended Range Foundations

Program Extended Range Foundations zapewnia dodatkowe szkolenie do istniejących certyfikatów, aby zwiększyć twoją pewność siebie i kontrolę w wodzie. Wszystkie sesje w wodzie odbywają się w basenie/ograniczonym środowisku wodnym na głębokości mniejszej niż 12 metrów. Po ukończeniu tego programu uzyskasz certyfikat SSI Extended Range Foundations.


Kurs SSI Extended Range Nitrox Diving

Kurs SSI Extended Range Nitrox Diving

Extended Range Nitrox Diving to stopień, który pozwoli ci  rozszerzyć dotychczasowe limity nurkowania głębokiego i świadomie wyjść poza zakres nurkowań rekreacyjnych.
Ten podstawowy kurs nurkowania dekompresyjnego (w innych systemach szkoleniowych określany jako Advanced Nitrox), na którym zaczniesz rozwijać postawę Nurka Technicznego, zmieni twoje dotychczasowe podejścia do planowania nurkowania i konfigurowania sprzętu nurkowego oraz pozwoli na opanowanie nowych, praktycznych umiejętności nurkowych.

Dzięki temu będziesz mógł wykonywać nurkowania o dłuższym czasie dennym, w których twój poziom bezpieczeństwa wzrośnie dzięki wykorzystaniu dodatkowej butli  stage z gazem dekompresyjnym (do 100% tlenu).
Szkolenie stanowi też doskonałą bazę do stawiania dalszych kroków w nurkowaniu technicznym na kursach Extended Range Diving oraz Technical Extended Range Diving.
Kurs można ukończyć w różnych konfiguracjach sprzętowych – pojedyncza butla 15 litrów z podwójnym zaworem, twinset lub sidemount. Takie podejście sprawia, że szkolenie możesz odbyć niezależnie od twoich warunków fizycznych i używanej uprzednio konfiguracji sprzętowej.
Podczas szkolenia nurkowie wykonają 5 nurkowań:  jedno płytkie (do 12 m), mające na celu zapoznanie z nową konfiguracją sprzętową i odpowiednie wyważenie, a następnie cztery nurkowania kursowe do maksymalnej głębokości 40 metrów.

Cele realizowane w trakcie kursu SSI Extended Range Nitrox Diving

 • Zapoznanie się z konfiguracją sprzętową do nurkowań technicznych
 • Montaż, poprawny opis i zastosowanie stage’a
 • Strzelanie boi nurkowej w toni
 • Bezpieczne nurkowanie z łodzi w nowej konfiguracji sprzętowej z butlą boczną
 • Teoria dekompresji i jej praktyczne zastosowanie podczas korzystania z oprogramowania do planowania nurkowań
 • Oddychanie bogatymi w tlen mieszaninami podczas dekompresji
 • Planowanie zużycia czynnika oddechowego oraz bezpieczne i skuteczne zarządzanie zasobami gazu
 • Specyfika nurkowań technicznych – bez możliwości bezpośredniego wynurzenia się na powierzchnię
 • Tworzenie i rozpisywanie planów głównych, zapasowych i awaryjnych
 • Przygotowanie nurków do rozwiązywania problemów mogących wystąpić w czasie nurkowań technicznych

Wymagania wstępne:

 • certyfikat Deep Diving SSI lub równoważny
 • certyfikat Enriched Air Nitrox SSI lub równoważny
 • zalogowane minimum 24 nurkowania
 • ukończone 18 lat
 • uprawnienia sidemountowe, jeśli kursant używa takiej konfiguracji

Program kursu obejmuje:

 • 5 spotkań teoretycznych, zakończonych egzaminem
 • przynajmniej 1 nurkowanie w ograniczonym akwenie w czasie łącznym 60 minut
 • 4 nurkowania w wodach otwartych

Wymagania sprzętowe:

 • kompletny zestaw sprzętu nurkowego, zależnie od konfiguracji (pojedyncza butla, twinset, sidemount)
 • suchy skafander lub drugi worek wypornościowy do skrzydła
 • dwa odpowiednio skonfigurowane automaty nurkowe
 • dwa cyfrowe urządzenia do pomiaru czasu i głębokości nurkowania
  (w tym przynajmniej jeden komputer wielogazowy)
 • kompas
 • butla stage
 • czysty tlenowo automat do butli stage
 • boja dekompresyjna
 • kołowrotek lub szpula
 • tabliczka nurkowa na rękę lub wetnotes

Ukończony kurs uprawnia do:

Wykonywania nurkowań dekompresyjnych do głębokości 40 metrów, z dekompresją   nieprzekraczającą 15 minut. Uprawnia także do wykorzystania nitroksu do 40% zawartości tlenu jako gazu dennego i nitroksu o zawartości do 100% tlenu w stage’u.

Certyfikat uprawnia do wykorzystywania takiej samej konfiguracji sprzętowej, z której korzystano podczas kursu.

UWAGA! planując udział w kursie trzeba uwzględnić zapas czasu, który może być potrzebny do samodzielnego treningu umiejętności technicznych lub do dodatkowych treningów z instruktorem.


Kurs Techniczny SSI Extended Range Diving

SSI Extended Range to wymagający i poszerzający nurkowe horyzonty kurs nurkowania technicznego w zestawie dwubutlowym (twinset lub sidemount).
W odróżnieniu od nurkowań na kursie XR Nitrox Diving, podczas tego programu kursanci będą korzystali z bogatych w tlen mieszanin (do 100%) do przyspieszenia formalnej dekompresji oraz zwiększą limit głębokości nurkowań do 45 metrów.

techniczne kursy nurkowania SSI Extended Range Diving

Szkolenie pozwala na dalszy rozwój techniki nurkowania: poprawy trymu, kontroli pływalności, techniki pracy płetwami, naukę efektywnych technik ratownictwa oraz doskonalenie metod rozwiązywania problemów. Moc treningu, dużo wyzwań i… mnóstwo satysfakcji.
Podczas szkolenia nurkowie wykonają jedno warsztatowe nurkowanie mające na celu zapoznanie z nową konfiguracją sprzętową i odpowiednie wyważenie, a następnie zaplanują i zrealizują sześć nurkowań kursowych do maksymalnej głębokości 45 metrów.
Nurkowania na wodach otwartych pozwolą kursantom przekonać się, jaki potencjał do eksploracji głębin dają nowe uprawnienia.

Cele realizowane w trakcie kursu SSI Extended Range Diving

 • Doskonalenie korzystania z dwubutlowej konfiguracji sprzętowej
 • Montaż, poprawny opis i zastosowanie stage’a
 • Bezpieczeństwo i organizacja nurkowań z łodzi w konfiguracji dwubutlowej ze stage’em
 • Teoria dekompresji i jej praktyczne zastosowanie
 • Komputery nurkowe, algorytmy dekompresyjne i oprogramowanie do planowania nurkowań technicznych
 • Optymalizacja dekompresji pod kątem doboru mieszaniny
 • Oddychanie bogatymi w tlen mieszaninami podczas dekompresji
 • Fizjologia nurkowań dekompresyjnych – okienko tlenowe, nieme pęcherzyki, stres dekompresyjny i zarządzanie ekspozycją tlenową
 • Planowanie zużycia czynnika oddechowego oraz bezpieczne i skuteczne zarządzanie zasobami gazu
 • Specyfika nurkowań technicznych – rozwiązywanie problemów bez możliwości bezpośredniego wynurzenia się na powierzchnię
 • Tworzenie i rozpisywanie planów głównych, zapasowych i awaryjnych
 • Przygotowanie nurków do rozwiązywania problemów mogących wystąpić w czasie nurkowań technicznych
 • Dekompresja w toni z wykorzystaniem boi nurkowej ze szpulką lub kołowrotkiem jako punktu odniesienia.

Wymagania wstępne:

 • certyfikat Deep Diving SSI lub równoważny
 • certyfikat Enriched Air Nitrox SSI lub równoważny
 • zalogowane minimum 50 nurkowań
 • ukończone 18 lat
 • uprawnienia sidemountowe, jeśli kursant używa takiej konfiguracji

Program kursu obejmuje:

 • 5 spotkań teoretycznych, zakończonych egzaminem
 • 1 lub więcej nurkowań w ograniczonym akwenie o czasie łącznym co najmniej 120 minut
 • 6 nurkowań kursowych w wodach otwartych

Wymagania sprzętowe:

 • kompletny zestaw sprzętu nurkowego, zależnie od konfiguracji (twinset, sidemount)
 • suchy skafander lub drugi worek wypornościowy do skrzydła
 • dwa odpowiednio skonfigurowane automaty nurkowe
 • dwa cyfrowe urządzenia do pomiaru czasu i głębokości nurkowania (w tym jeden komputer wielogazowy)
 • kompas
 • butla stage
 • czysty tlenowo automat do stage’a
 • boja dekompresyjna
 • kołowrotek
 • tabliczka nurkowa na rękę lub wetnotes

Ukończony kurs uprawnia do:

Wykonywania nurkowań dekompresyjnych do głębokości 45 metrów z czasem dekompresji nieprzekraczającym 25 minut (w oparciu o profil dekompresyjny zakładający wykorzystanie gazu ze stage’a). Szkolenie uprawnia do użycia mieszanin  do 100% zawartości tlenu w celu akceleracji dekompresji.

UWAGA! planując udział w kursie trzeba uwzględnić zapas czasu, który może być potrzebny do samodzielnego treningu umiejętności technicznych lub do dodatkowych treningów z instruktorem.


Kurs techniczny SSI Technical Extended Range Diving/ Normoxic Trimix

Stopień SSI Technical Extended Range jest kolejnym krokiem w rozwoju świadomego nurka technicznego.
Wraz ze wzrostem głębokości, rosną wyzwania czekające na nurków przez wzgląd na narkozę azotową, szybsze zużycie czynnika oddechowego i dynamicznie przyrastający czas dekompresji. Skuteczne i bezpieczne zrealizowanie takich nurkowań wymaga dalszego rozwoju i doskonalenia kompetencji nurkowych oraz użycia dwóch butli stage z różnymi gazami deco w celu przyspieszenia dekompresji.

Technical Extended Range to także furtka do dalszego rozwoju podczas kursu Hypoxic Trimix lub, idąc w stronę bardziej wyspecjalizowanych nurkowań – kursów Full Cave Diving lub Technical Wreck Diving.
Stopień Technical Extended Range można zrealizować w dwóch wersjach:
– powietrznej, która uprawnia do nurkowania do 50 metrów z wykorzystaniem powietrza jako gazu dennego, bądź
– trimiksowej, uprawniającej do nurkowania do 60 metrów z wykorzystaniem normoksycznego trimiksu (procentowy udział tlenu w mieszaninie 18-21%) jako gazu dennego.
Podczas szkolenia nurkowie wykonają jedno płytkie nurkowanie mające na celu zapoznanie z nową konfiguracją sprzętową i odpowiednie wyważenie, a następnie zaplanują i zrealizują sześć nurkowań kursowych do głębokości 50 lub 60 metrów (zależnie od wybranej wersji szkolenia).

UWAGA! planując udział w kursie trzeba uwzględnić zapas czasu, który może być potrzebny do samodzielnego treningu umiejętności technicznych lub do dodatkowych treningów z instruktorem.

Cele realizowane w trakcie kursu SSI Technical Extended Range Diving / Normoxic Trimix

 • Perfekcyjne opanowanie korzystania z dwubutlowej konfiguracji sprzętowej
 • Montaż, poprawny opis, zastosowanie i identyfikacja pod wodą stage’y
 • Szybkie i skuteczne sposoby klarowania stage’y
 • Bezpieczeństwo i wygoda nurkowań z łodzi z dużą ilością butli
 • Teoria dekompresji i jej praktyczne zastosowanie
 • Analiza różnych podejść do problematyki dekompresji i próba podsumowania stanu wiedzy
 • Optymalizacja dekompresji pod kątem doboru mieszaniny
 • Dobór idealnej mieszaniny na fazę denną nurkowania
 • Zasady oddychanie bogatymi w tlen mieszaninami podczas dekompresji
 • Fizjologia nurkowań dekompresyjnych – okienko tlenowe, nieme pęcherzyki, stres dekompresyjny i zarządzanie ekspozycją tlenową
 • Kontrdyfuzja gazów obojętnych, obliczanie równoważnej głębokości narkotycznej
 • Planowanie zużycia czynnika oddechowego oraz bezpieczne i skuteczne zarządzanie zasobami gazu
 • Specyfika nurkowań technicznych jako nurkowań bez możliwości bezpośredniego wynurzenia się na powierzchnię
 • Tworzenie i rozpisywanie planów głównych, zapasowych i awaryjnych
 • Przygotowanie nurków do rozwiązywania problemów mogących wystąpić w czasie nurkowań technicznych
 • Dekompresja w toni z wykorzystaniem boi nurkowej ze szpulką lub kołowrotkiem jako punktu odniesienia oraz wykorzystanie boi awaryjnej do komunikacji z personelem powierzchniowym

Wymagania wstępne:

 • jeden z poniższych certyfikatów lub równoważny: Extended Range SSI, Full CaveDiving SSI lub Technical Wreck Diving SSI
 • zalogowane minimum 70 nurkowań
 • co najmniej 20 nurkowań głębszych niż 30 metrów
 • co najmniej 10 nurkowań dekompresyjnych ze zmianą gazu (poza nurkowaniami kursowymi)
 • uprawnienia sidemountowe, jeśli kursant używa takiej konfiguracji

Program kursu obejmuje:

 • 5 spotkań teoretycznych, zakończonych egzaminem
 • 1 lub więcej nurkowań w ograniczonym akwenie o czasie łącznym co najmniej 90 minut
 • 6 nurkowań kursowych w wodach otwartych

Wymagania sprzętowe:

 • kompletny zestaw sprzętu nurkowego, zależnie od konfiguracji (twinset, sidemount)
 • suchy skafander lub drugi worek wypornościowy do skrzydła
 • dwa odpowiednio skonfigurowane automaty nurkowe
 • dwa cyfrowe urządzenia do pomiaru czasu i głębokości nurkowania
  (w tym przynajmniej jeden komputer wielogazowy)
 • kompas
 • dwie butle stage
 • dwa czyste tlenowo automaty stage’owe
 • butla „argonówka” z automatem
 • dwie boje dekompresyjne
 • kołowrotek
 • tabliczka nurkowa na rękę lub wetnotes

Ukończony kurs uprawnia do:

po szkoleniu w wersji powietrznej – wykonywania nurkowań dekompresyjnych do głębokości 50 metrów z wykorzystaniem powietrza jako gazu dennego. Czas dekompresji nie jest limitowany. Nurek może wykorzystać dwie różne mieszaniny dekompresyjne o zawartości tlenu do 100%,

po szkoleniu w wersji trimiksowej – wykonywania nurkowań dekompresyjnych do głębokości 60 metrów z wykorzystaniem normoksycznego trimiksu (procentowy udział tlenu w mieszaninie 18-21%) jako gazu dennego. Czas dekompresji nie jest limitowany. Nurek może wykorzystać dwie różne mieszaniny dekompresyjne o zawartości tlenu do 100%.


Dołącz do nas na MySSI już teraz !!!!

Utwórz swój profil użytkownika i uzyskaj bezpłatny dostęp do programów takich jak: Snorkeling, Try Freediving, Try Mermaid, Try Scuba oraz Blue Oceans….

To Twoja szansa na poznanie różnych części podwodnego świata.