Specjalizacje nurkowe

Nurkowanie na wzbogaconym powietrzu - Nitrox

Celem kursu jest zapoznanie nurka z teorią, procedurami, zasadami bezpieczeństwa, ryzykiem i korzyściami związanymi z bezdekompresyjnymi nurkowaniami na wzbogaconym powietrzu zawierającym od 22% do 40% tlenu. Nurek zdobywa niezbędną wiedzę i umiejętności praktyczne umożliwiające mu bezpieczne nurkowanie z użyciem mieszanin nitroksowych. Kurs obejmuje: Zajęcia teoretyczne, w czasie których uczestnicy uczą się zasady planowania nurkowania bezdekompresyjnego z wykorzystaniem wzbogaconego powietrza. Zapoznają się ze sprzętem, jakiego wymaga nurkowanie na wzbogaconym powietrzu i zasady jego konserwacji. Poznają teorię dotyczącą wykorzystania tlenu w nurkowaniu i unikania zagrożeń z tym związanych oraz metod przygotowania nitroksu. Zajęcia praktyczne polegające na poznaniu zasady działania przyrządów do pomiaru zawartości tlenu w mieszance, rzeczywistym sprawdzeniu zawartości tleu w mieszance oraz na zaplanowaniu nurkowań z wykorzystaniem nitroksu.

Uprawnienia:
- planowanie i wykonywanie nurkowań na wzbogaconym powietrzu o zawartości tlenu od 22% do 40%
- nabywanie lub wypożyczanie butli, automatów i innego sprzętu do wzbogaconego powietrza o zawartości tlenu do 40%
- mozliwość rozpoczęcia szkolenie DSAT Tec Deep Diver
Wymagania:
- Ukończone 15 lat
- Posiadanie certyfikatu PADI OWD lub równoważnego
- Zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do nurkowania
Specjalizacja jest zaliczana do stopnia Master Scuba Diver PADI

Nurkowanie głębokie

Uczestnictwo w kursie pozwala pogłębić wiedzę teoretyczną, zdobyć nowe umiejętności nurkowe i zwiększyć zasięg eksploracji głębin.
Kurs obejmuje:
Zajęcia teoretyczne, które rozwijają zagadnienia takie jak:
- dlaczego i jak nurkować głęboko
- limity głębokości
- sprzęt do nurkowania głębokiego
- techniki stosowane w nurkowaniu głębokim
Zajęcia praktyczne polegające na zaplanowaniu i wykonaniu 4 nurkowań na głębokościach od 18m do 40 m.
Uzyskanie certyfikatu Nurek Głębokościowy (Deep Diver) PADI pozwala na nurkowanie bezdekompresyjne na głębokościach do 40 m.
Wymagania:
- ukończone 15 lat
- posiadanie certyfikatu PADI AOWD lub stopnia równorzędnego
- Zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do nurkowania
Specjalizacja jest zaliczana do stopnia Master Scuba Diver PADI

Nurkowanie w suchym skafandrze

Kurs umożliwia zdobycie wiedzy na temat typów suchych skafandrów, zasad ich użytkowania i konserwacji a także umiejętności nurkowania w nich. Kurs zawiera:
Zajęcia teoretyczne obejmujące:
- podstawowe wiadomości dotyczące ciepła i jego utraty w wodzie
- porównanie właściwości mokrego i suchego skafandra
- budowę suchego skafandra - dodatkowe wyposażenie, systemy balastu
- regulację pływalności - konserwację, utrzymanie, przechowywanie oraz pakowanie suchego skafandra
- drobne naprawy skafandra
- sytuacje awaryjne w czasie nurkowania w suchym skafandrze
- wskazówki dotyczące nurkowania w suchym skafandrze
Zajęcia praktyczne, na które składają się jedno nurkowanie basenowe oraz dwa nurkowania na wodach otwartych. Kursant uczy się technik nurkowania w suchym skafandrze i radzenia sobie z sytuacjami awaryjnymi.
Uprawnienia:
Uzyskanie certyfikatu umożliwia planowanie, organizowanie i nurkowanie w suchych skafandrach.
Wymagania:
- ukończone 10 lat
- certyfikat PADI OWD lub równoważny
- zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do nurkowania

Specjalizacja jest zaliczana do stopnia Master Scuba Diver PADI
Zajęcia prowadzimy w najwyższej jakości skafandrach firmy Santi.

Nurkowanie wrakowe

Kurs ten przybliża problematykę związaną z nurkowaniem na wrakach, daje teoretyczną i praktyczną wiedzę, jak rozpoznawać i unikać potencjalnych niebezpieczeństw oraz jak planować i bezpiecznie przeprowadzać nurkowanie wrakowe. Zajęcia teoretyczne rozwijają następujące zagadnienia:
- nurkowanie na wrakach a przepisy prawa
- ryzyko związane z nurkowaniem wrakowym
- wymagane techniki nurkowania
- poszukiwanie i badanie podwodnych wraków
- wykonywanie map wraków
- penetracja wraku
Na zajęcia praktyczne składają się 4 nurkowania na wraku.

Uzyskanie certyfikatu Nurek Wrakowy PADI uprawnia do:
- planowania, organizowania, wykonania i logowania nurkowań rekreacyjnych do wraków
- wykonywania ograniczonej penetracji w dostępnych wrakach, pozostając w sferze światła dziennego do głębokości 40 m (mierzonych zarówno w poziomie jak i w pionie) jeśli jednocześnie posiada się uprawnienia do nurkowań głębokich

Wymagania:
- ukończone 15 lat
- posiadanie certyfikatu PADI AOWD lub stopnia równoważnego
- Zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do nurkowania.

Specjalizacja jest zaliczana do stopnia Master Scuba Diver PADI

Nurkowanie nocne

Nurkowanie nocą, kiedy panują zupełnie odmienne warunki niż w dzień, stawia przed nurkiem dużo większe wymagania względem jego umiejętności i wiedzy. Kurs ten ma na celu przygotować nurka do bezpiecznego nurkowania w warunkach nocnych, rozwinąć jego umiejętności i poszerzyć wiedzę.
Kurs obejmuje:
Zajęcia teoretyczne, które zapoznają kursanta z:
- technikami nurkowania w nocy
- sprzętem wykorzystywanym w nurkowaniu nocnym
- przedstawicielami nocnych form życia podwodnego
- zasadami planowania nurkowania nocnego
- prawidłowymi zachowaniami podczas nurkowania w nocy

Zajęcia praktyczne polegają na wykonaniu 3 nurkowań szkoleniowych na wodach otwartych, w czasie których są ćwiczone i utrwalane procedury związane z nurkowaniem nocnym.

Uprawnienia:
Certyfikat Night Diver PADI umożliwia planowanie, organizowanie, przeprowadzanie i logowanie nurkowań nocnych.

Wymagania:
- ukończone 12 lat
- posiadanie certyfikatu PADI OWD lub stopnia równoważnego
- zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do nurkowania

Specjalizacja jest zaliczana do stopnia Master Scuba Diver PADI

Podwodna nawigacja

Kurs poszerza wiedzę na temat nawigacji pod wodą i daje umiejętności pozwalające na przeprowadzenie bezpiecznego nurkowania nawigacyjnego. Zajęcia teoretyczne obejmują następujące zagadnienia:
- znaczenie nurkowania nawigacyjnego
- określanie odległości pod wodą
- nawigacja naturalna pod wodą
- korzystanie z wzorów nurkowych
- nawigacja z kompasem
- odnajdywanie miejsc nurkowych

Zajęcia praktyczne polegają na wykonaniu 3 nurkowań na wodach otwartych na głębokości 6-12 m. w czasie których ćwiczy się umiejętności nawigacyjne z wykorzystaniem kompasu i nawigacji naturalnej.

Specjalizacja jest zaliczana do stopnia Master Scuba Diver PADI

Nurkowanie podlodowe

Nurkowanie podlodowe jest jednym z najbardziej atrakcyjnych rodzajów nurkowania w polskich wodach, ale równocześnie najbardziej wymagającym i trudnym. Do bezpiecznego nurkowania pod lodem konieczne jest jego dokładne zaplanowanie, przygotowanie sprzętu, wybór odpowiedniego miejsca i wykonanie przerębla. Celem kursu jest pokazanie nurkowi uroków podlodowego świata i odpowiednie przygotowanie go, by mógł tam bezpiecznie nurkować.

Zajęcia teoretyczne poświęcone są między innym następującym zagadnieniom:
- wymagania sprzętowe
- wyposażenie
- przygotowanie do nurkowania
- przeprowadzenie nurkowania
- sytuacje awaryjne pod lodem
- hipotermia

Zajęcia praktyczne polegają na wykonaniu trzech nurkowań pod lodem. Pierwsze nurkowanie jest podlodową wycieczką prowadzoną przez instruktora lub jego asystenta. Kolejne dwa nurkowania nurkowie planują sami i wykonują je w parach, zmieniając się rolami: nurek, który prowadził pierwsze nurkowanie oddaje tę rolę partnerowi.

Ukończenie kursu i uzyskanie certyfikatu umożliwia:
- planowanie, organizowanie i przeprowadzanie nurkowań rekreacyjnych pod lodem w warunkach lepszych lub takich samych, jakie panowały na kursie
- nurkowanie pod lodem w strefie naturalnego światła, i penetrację obszaru do 40 metrów od powierzchni (odległość mierzona w pionie i poziomie) jeśli jednocześnie posiada się uprawnienia do nurkowań głębokich.

Wymagania:
- ukończone 18 lat
- certyfikat AOWD lub równorzędny
- wyposażenie nurkowe odpowiednie do warunków w miejscu nurkowania
- zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do nurkowania

Specjalizacja jest zaliczana do stopnia Master Scuba Diver PADI

Poszukiwanie i wydobywanie

Kurs ten pozwala na zdobycie bardzo praktycznych umiejętności poszukiwania pod wodą przedmiotów oraz sprawnego i bezpiecznego ich wydobywania na powierzchnię. Opanowanie tej sztuki pozwoli na odnalezienie i odzyskanie rzeczy zgubionych w czasie nurkowania lub takich, które przez przypadek znalazły się za burtą .

Kurs obejmuje:
- planowanie, organizowanie, procedury, techniki, problemy i zagrożenia związane z podwodnymi
  poszukiwaniami i wydobywaniem obiektów
- nurkowanie w warunkach słabej widoczności i techniki nawigacji pod wodą
- właściwe techniki i zasady bezpieczeństwa przy lokalizacji obiektu, w tym użycie lin i kołowrotków
  oraz różnych sposobów poszukiwania
- właściwe techniki i zasady bezpieczeństwa przy wydobywaniu obiektów z użyciem różnych przyrządów

Wymagania:
- ukończone 12 lat
- posiadanie certyfikatu PADI OWD lub równorzędnego
- zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do nurkowania

Specjalizacja jest zaliczana do stopnia Master Scuba Diver PADI

Pływalność doskonała

Celem kursu jest doskonalenie umiejętności utrzymywania zerowej pływalności w czasie nurkowania, co pozwala na wydłużenie czasu pobytu pod wodą dzięki mniejszemu zużyciu powietrza i mniejszemu zmęczeniu nurka, a także czerpanie większej przyjemności z nurkowania.
Kurs obejmuje:
Zajęcia teoretyczne i praktyczne, przybliżające kursantowi zagadnienia związane z doskonałą pływalnością, takie jak regulacja pływalności pod wodą, dobór balastu, rodzaje balastu.

Wymagania:
- ukończone 10 lat Certyfikat PADI OWD lub równoważny
- zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do nurkowania


Specjalizacja jest zaliczana do stopnia Master Scuba Diver PADI
 

Specjalista sprzętowy

Nie rezygnuj z nurkowania z powodu drobnych problemów ze sprzętem. Nieważne,3 czy jest to brak o-ringu, rozerwany skafander lub zerwany pasek od płetw. Kurs PADI Specjalista sprzętowy nauczy Cię jak radzić sobie z podstawowymi problemami i dokonywać prostych napraw i regulacji. Dowiesz się więcej o tym jak pracuje Twój sprzęt, jak z niego poprawnie korzystać oraz gdzie i jak go przechowywać.
Kurs składa się z zajęć teoretycznych, na których instruktor poruszy między innymi tematy: konserwacji sprzętu, radzenia sobie z często spotykanymi problemami związanymi ze sprzętem do nurkowania oraz różnych konfiguracji sprzętowych.

Wymagania:
- ukończone 10 lat.
- certyfikat OWD lub wyższy.

Specjalizacja jest zaliczana do stopnia Master Scuba Diver PADI

KONTAKT

Centrum Nurkowe Dive Factory

Al. 29 Listopada 165

31-236 Kraków

biuro@divefactory.pl

+ 48 12 418 39 59

+ 48 570 209 409