Rescue Diver/React Right

Kurs Rescue Diver PADI/React Right SSI jest przeznaczony dla nurków, którzy mają już pewne doświadczenie nurkowe i chcą powiększyć swoje umiejętności przewidywania, rozwiązywania i radzenia sobie w sytuacjach awaryjnych. Uczy oceniać różne sytuacje nurkowe, radzić sobie w typowych sytuacjach jak i pomagać innym, mniej doświadczonym nurkom. Najbardziej polecany kurs nurkowy.
Po ukończonym kursie otrzymuje się uznawany na całym świecie wydany przez PADI certyfikat Rescue Diver/SSI React Right potwierdzający umiejętności ratownicze i otwierający drogę w kierunku profesjonalnych stopni Divemastera i Asystenta Instruktora oraz najwyższego amatorskiego stopnia nurkowego jakim jest: Master Scuba Diver.

Zajęcia teoretyczne:
– autoratownictwo – stres nurkowy rozpoznawanie i postępowanie – sprzęt do udzielania pierwszej pomocy – procedury udzielania pierwszej pomocy – gotowość do udzielania pierwszej pomoc – kierowanie akcją ratunkową – zasada działania sprzętu nurkowego – typowe problemy ze sprzętem nurkowym oraz awarie

Zajęcia praktyczne:
Program kursu obejmuje praktyczne ćwiczenia postępowania podczas 12 różnych scenariuszy sytuacji awaryjnych i wypadków nurkowych: – postępowanie ze zmęczonym nurkiem – postępowanie ze spanikowanym nurkiem na powierzchni – udzielanie pomocy z łodzi i z brzegu ofiara przytomna
– postępowanie ze spanikowanym nurkiem pod wodą – zaginięcie nurka – wynoszenie na powierzchnię nieprzytomnego nurka – nieprzytomny nurek na powierzchni – wyjście z nieprzytomnym nurkiem na brzeg
– pierwsza pomoc przy urazach ciśnieniowych – udzielanie pomocy z łodzi i z brzegu – ofiara nieprzytomna – podwodne poszukiwania – scenariusz wypadku – wypadek nurkowy – scenariusz wypadku

Wymagania:
– Ukończone 15 lat (Junior 12 lat)
– Posiadanie licencji AOWD lub równoważnej
– Ważne uprawnienia pierwszej pomocy EFR lub równoważne
– Zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do nurkowania