Kursy zaawansowane

Kurs Advanced Open Water Diver

Kurs przeznaczony jest dla nurków z certyfikatem PADI OWD, którzy pragną rozwinąć swoje umiejętności i poszerzyć limity. Advanced Open Water Diver to pięć nurkowań specjalistycznych poprzedzonych wykładami teoretycznymi. Program obejmuje dwa obowiązkowe nurkowania: głębokie i nawigacyjne oraz trzy nurkowania specjalistyczne do wyboru spośród następujących: doskonała pływalność - nurkowanie w suchym skafandrze - nurkowanie na wzbogaconym powietrzu (nitrox) - poszukiwanie i wydobywanie - nurkowanie nocne - nurkowanie wrakowe.
Wymagania:
- Wiek 15 lat
- Certyfikat PADI OWD lub równorzędny

Rescue Diver

Kurs Rescue Diver PADI jest przeznaczony dla nurków, którzy mają już pewne doświadczenie nurkowe i chcą powiększyć swoje umiejętności przewidywania, rozwiązywania i radzenia sobie w sytuacjach awaryjnych. Uczy oceniać różne sytuacje nurkowe, radzić sobie w typowych sytuacjach jak i pomagać innym, mniej doświadczonym nurkom. Najbardziej polecany kurs nurkowy.
Po ukończonym kursie otrzymuje się uznawany na całym świecie wydany przez PADI certyfikat Rescue Diver potwierdzający umiejętności ratownicze i otwierający drogę w kierunku profesjonalnych stopni Divemastera i Asystenta Instruktora oraz najwyższego amatorskiego stopnia nurkowego jakim jest: Master Scuba Diver.

Zajęcia teoretyczne:
- autoratownictwo - stres nurkowy rozpoznawanie i postępowanie - sprzęt do udzielania pierwszej pomocy - procedury udzielania pierwszej pomocy - gotowość do udzielania pierwszej pomoc - kierowanie akcją ratunkową - zasada działania sprzętu nurkowego - typowe problemy ze sprzętem nurkowym oraz awarie


Zajęcia praktyczne:
Program kursu obejmuje praktyczne ćwiczenia postępowania podczas 12 różnych scenariuszy sytuacji awaryjnych i wypadków nurkowych: - postępowanie ze zmęczonym nurkiem - postępowanie ze spanikowanym nurkiem na powierzchni - udzielanie pomocy z łodzi i z brzegu ofiara przytomna
- postępowanie ze spanikowanym nurkiem pod wodą - zaginięcie nurka - wynoszenie na powierzchnię nieprzytomnego nurka - nieprzytomny nurek na powierzchni - wyjście z nieprzytomnym nurkiem na brzeg
- pierwsza pomoc przy urazach ciśnieniowych - udzielanie pomocy z łodzi i z brzegu - ofiara nieprzytomna - podwodne poszukiwania - scenariusz wypadku - wypadek nurkowy - scenariusz wypadku

Wymagania:
- Ukończone 15 lat (Junior 12 lat)
- Posiadanie licencji PADI AOWD lub równoważnej
- Ważne uprawnienia pierwszej pomocy EFR lub równoważne
- Zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do nurkowania

Kurs Divemaster


Kurs Divemaster

Divemaster to pierwszy stopień profesjonalny w systemie PADI. Pozytywne ukończenie szkolenia daje rangę certyfikowanego asystenta instruktora. Jest to osoba, która wspiera instruktora podczas kursów nurkowania, samodzielnie prowadzi niektóre kursy oraz nurkuje jako przewodnik.

Wymagania wstępne:
Certyfikat PADI Advanced Open Water Diver oraz PADI Rescue Diver.
• Ukończone 18 lat.
• 40 zalogowanych nurkowań ze sprzętem powietrznym.
• Ukończone szkolenie EFR Wstępna i dodatkowa pomoc przedmedyczna (EFR Primary and Secondary Care) w ciągu ostatnich 24 miesięcy.
• Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nurkowania wydane w ciągu ostatnich 12 miesięcy.


Sprzęt kandydatów na Divemastera:
Podczas szkolenia na wodach otwartych każdy z kandydatów powinien posiadać kompletne wyposażenie nurkowe typowe i konieczne dla danych warunków nurkowania w określonym miejscu nurkowym. Zalicza się tutaj (minimalne wymagania): maskę, płetwy, fajkę, jacket z inflatorem niskiego ciśnienia, butla nurkowa, automat oddechowy, alternatywne źródło powietrza, , system ciężarków, odpowiedni do warunków skafander nurkowy, czasomierze i głębokościomierze (komputer nurkowy), kompas, nóż/narzędzie tnące), urządzenie sygnalizacyjne (gwizdek, bojka).


Materiały szkoleniowe:
Każdy z kandydatów w cenie kursu otrzymuje obowiązkowe materiały:
- Podręcznik kursu Divemaster PADI z hologramem niezbędnym do certyfikacji
- Workbook - zeszyt ćwiczeń
- Manual Instruktorski PADI 
- Tabliczki do ćwiczeń

Program kursu Divemaster PADI:
Sprawdziany pływackie /basen/
Umiejętności nurkowe /wody otwarte / basen /
Wiedza teoretyczna
Egzamin teoretyczn

KONTAKT

Centrum Nurkowe Dive Factory

biuro@divefactory.pl

Al. 29 Listopada 165

31-236 Kraków

+ 48 12 418 39 59

+ 48 570 209 409