Kursy podstawowe

Discover Scuba Diving

Kurs Discover Scuba Diving jest wprowadzeniem dla osób, które nigdy wcześniej nie nurkowały i nie chcą jeszcze brać udziału w kursie OWD. Discover Scuba Diving odbywa się na basenie lub na wodach otwartych np. w Krakowie na Zakrzówku. Kurs składa się z części teoretycznej, na której uczestnicy poznają zasady bezpieczeństwa i działania sprzętu oraz części praktycznej, podczas której uczą się podstawowych umiejętności nurkowych.

Kurs Open Water Diver

Open Water Diver to pierwszy krok w podwodnej edukacji. Kurs składa się z  wykładów, zajęć basenowych i nurkowań na wodach otwartych. Kursanci otrzymują materiały szkoleniowe PADI oraz kompletny sprzęt do nurkowania. Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikat nurka Open Water Diver lub Junior Open Water Diver.
Wymagania:
- Wiek 15 lat dla kursu Open Water Diver, wiek 10 lat dla kursu Junior Open Water Diver
- Umiejętność pływania w stopniu umożliwiającym przepłynięcie 200m bez płetw lub 300m w płetwach.
- Ogólny dobry stan zdrowia
- Zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do nurkowania
- Posiadanie sprzętu ABC (tj. maski, fajki i płetw)

KONTAKT

Centrum Nurkowe Dive Factory

biuro@divefactory.pl

Al. 29 Listopada 165

31-236 Kraków

+ 48 12 418 39 59

+ 48 570 209 409