Kursy pierwszej pomocy EFR

Pierwsza pomoc przedmedyczna (CPR) i drugorzędna pomoc przedmedyczna (First Aid)

Emergency First Response Primary Care (CPR) uczy uczestników, jak reagować na sytuacje zagrożenia życia. Kurs koncentruje się na podstawowej opiece zdrowotnej poprzez połączenie rozwoju wiedzy, rozwoju umiejętności i praktyki scenariuszowej, aby upewnić się, że uczestnicy mają zaufanie do swoich zdolności do udzielenia pomocy w sytuacjach awaryjnych.

Umiejętności podstawowej opieki zdrowotnej (CPR) nauczane w tym kursie:

Ocena sytuacji, wykorzystanie barier, ocena wstępna, resuscytacja krążeniowo-oddechowa (CPR), tamowanie poważnych krwawień, postępowanie w przypadku wstrząsu, postępowanie w przypadku urazu kręgosłupa, postępowanie w przypadku zadławień u osób przytomnych i nieprzytomnych.

Secondary Care (pierwsza pomoc) obejmuje urazy lub choroby, które nie stanowią bezpośredniego zagrożenia życia. Uczestnicy koncentrują się na ocenie drugorzędnej i pierwszej pomocy poprzez rozwój wiedzy, rozwój umiejętności i realistyczną praktykę scenariuszową.

Umiejętności nauczane w tym kursie:

  • Ocena urazu
  • Ocena choroby
  • Bandażowanie
  • Szynowanie dla dyslokacji i złamań